Menu
U sorteert voor, wij doen de rest!

Word net als Iris Kroes een echte Afvaltopper!

Nog altijd vinden we oud papier en elektrische apparaten terug in de Sortibak. En dat is jammer, want dit kunnen we recyclen! Gooi daarom je oud papier en karton in de Papierbak. En elektrische apparaten? Alles met een batterij of stekker lever je apart in. Breng je elektrische apparaten bijvoorbeeld naar de milieustraat. Word net als Iris Kroes een echte afvaltopper! Afval scheiden moeilijk? Echt niet! Samen halen we alles eruit