Menu
U sorteert voor, wij doen de rest!

Tip 8 voor minder afval

Met de komst van de KunststofSorteerInstallatie (KSI)
in Heerenveen kan Omrin kunststoffen zoals plastic
wegwerpflesjes goed recyclen, maar een 100% score
behaal je alleen door geen afval te produceren! Neem
daarom je eigen drinkfles mee. Goedkoper en beter voor
het milieu! Maak jij gebruik van een eigen drinkfles?