Menu
U sorteert voor, wij doen de rest!

Tip 3 voor minder Afval

Gebruik waar mogelijk oplaadbare batterijen in plaats
van eenmalige batterijen. Lever opgebruikte eenmalige
batterijen weer in, zodat ze juist worden afgevoerd.