Menu
U sorteert voor, wij doen de rest!

Sortibak, samen halen we alles eruit

Friese gemeenten en Omrin lanceren grootschalige campagne

Vandaag (dinsdag 22 maart) lanceren Friese gemeenten en Omrin de grootschalige campagne: ‘Sortibak, samen halen we alles eruit.’ Wat voorheen de ‘restafval’ container was wordt nu de Sortibak. De Friese wethouders geven alvast het goede voorbeeld. Met een selfie laten zij zien dat zij grondstoffenscheiding ondersteunen en meedoen met de Sortibak campagne. Doel van de campagne is het verminderen van huishoudelijk afval. Nu gooit iedere Fries ongeveer 200 kilo per jaar weg, het streven is om dit terug te brengen naar 100 kilo in 2020.

Samen halen we alles eruit
In afval zitten vele grondstoffen. Plastics, drankenkartons en blik kunnen prima gerecycled worden, ondanks dat het met ander afval in contact is geweest. Dit geldt niet voor andere soorten zoals papier, gft-afval, textiel, organisch afval, glas, etc. Als deze niet in hun eigen bak (papier-, textiel, gft-container) worden aangeboden, verlaten ze de kringloop en worden ze verbrand. In de Sortibak hoort alleen het waardevolle PMD-afval (plastics, metalen en drankenkartons) en het afval dat niet apart kan worden ingeleverd, zoals luiers, stofzuigerzakken, chipszakken etc. De inzet van alle Friese inwoners is nodig om zoveel mogelijk grondstoffen terug te brengen in de kringloop.

Friesland staat voor een grote uitdaging
In Friesland wordt het afval steeds beter van elkaar gescheiden maar er valt nog winst te behalen. In 2020 moet de hoeveelheid huishoudelijk afval in Nederland drastisch zijn verminderd. Het doel is om dan maximaal jaarlijks 100 kilo huishoudelijk afval per inwoner te verbranden. Gemiddeld produceert elke Fries nu circa 200 kilo afval per jaar. Van al het afval in de Sortibak wordt nu nog 150 kg verbrand en ongeveer 50 kg nagescheiden. Daarvan had tweederde vooraf gescheiden en gerecycled kunnen worden. Denk hierbij aan papier, keukenafval en textiel.

En dat is zonde, want wanneer deze grondstoffen eenmaal in aanraking zijn gekomen met ander afval is het niet meer herbruikbaar.

VANG
Het verminderen van de hoeveelheid huishoudelijk afval komt voort uit de ‘VANG-doelstelling’. VANG staat voor: ‘Van Afval Naar Grondstof’. In heel Nederland moet voor 2020 de hoeveelheid afval zijn verminderd. Het doel is om dan maximaal jaarlijks 100 kilo huishoudelijk afval per inwoner te verbranden. Daarnaast is het doel om 75% van al het huishoudelijk afval te scheiden, zodat de grondstoffen kunnen worden hergebruikt en alleen het overige afval wordt omgezet in energie door het te verbranden.