Menu

Plastic afval

Wat doen we met plastic afval?

In Friesland en wijde omstreken, het werkgebied van Omrin, worden plastic verpakkingen niet apart ingezameld. Dat is anders dan in het overgrote deel van Nederland en roept daarom veel vragen op. Waarom mogen wij plastic gewoon in de Sortibak gooien? En doen we het op het gebied van afvalscheiding daardoor niet veel slechter dan in de rest van ons land?

Koploper van Nederland

Om met dat laatste te beginnen: Nee. Sterker nog, we doen het hier een stuk beter. Het geheim is de scheidings- en bewerkingsinstallatie (SBI) van Omrin op Ecopark De Wierde in Heerenveen. Via de nascheidingsmethode van Omrin wordt 14,8 kg per inwoner in 2015 uit het afval gehaald, terwijl dat in gemeenten waar kunststof apart wordt ingezameld gemiddeld 7 kg per inwoner in 2015 (voorlopig cijfer) is. Wij zijn hierin koploper van Nederland; nergens wordt zoveel kunststof gerecycled als in Friesland en wijde omstreken.

Ambities waarmaken

Landelijk ligt het percentage hergebruik van huishoudelijk afval op circa 50%. In onze provincie wordt maar liefst 70% van het huishoudelijke afval geschikt gemaakt voor hergebruik. De bewoners houden zelf al een groot percentage apart (papier, glas, textiel, gft-afval, milieustraat). Dankzij nascheiding wordt dat percentage nog verder verhoogd. Omrin is hier trots op maar blijft ambitieus en streeft naar 75% recycling in 2020. Dat is haalbaar, maar betekent wel dat we met ons allen nog beter ons best moeten doen.

Lees meer over nascheiding en bronscheiding

Wat gebeurt er met het plastic?

Er zijn veel verschillende soorten plastics en daarvan blijven na nascheiding twee stromen over: folies en een harde mix met drankenkartons. De folies gaan naar andere recyclebedrijven, die deze folies verder opwerken en hier weer producten van maken. De harde mix en drankenkartons wordt nu nog extern gesorteerd in diverse monostromen, zodat andere recyclebedrijven hier weer producten van kunnen maken. Denk hierbij aan het bekende biobakje, maar ook aan straatmeubilair of walbeschoeiing. Medio 2018 kunnen we de mix-stroom zelf sorteren, want Omrin ontwikkelt met de partners HVC en Midwaste een ultramoderne Kunststof Sorteer Installatie (KSI) op Ecopark De Wierde in Heerenveen.

Lees meer over hergebruik van grondstoffen

Het probleem van de plastic soep

Beide afvaladviseurs geven tijdens hun presentaties en gesprekken altijd mee dat plastic niet in de natuur terecht mag komen en waarom niet:

‘Plastic vergaat niet en brokkelt uiteindelijk af tot kleine deeltjes. Deze deeltjes komen terecht in het water en dus in de zee. Zo ontstaat de plastic soep. Deze ernstige verontreiniging doodt veel zeedieren omdat zij dit plastic aanzien voor voedsel. Bovendien dringt plastic zo ook onze voedselketen binnen. Wij zijn op het land verantwoordelijk voor 80% van het plastic afval in de zee. Gooi plastic dus altijd in de Sortibak zodat we dit kunnen recyclen.’

Hoeveel plastic wordt er uit het afval gehaald met nascheiden?

Netto haalt Omrin  per inwoner op jaarbasis circa 14 kg aan kunststof verpakkingsafval uit het afval. Per huishouden is dit circa 32 kg. Per maand komt dit dan uit op netto 2,6 kg per huishouden. Benieuwd hoe het nascheiden in zijn werk gaat? Bekijk de video van de afvalscheidingsinstallatie in Heerenveen.