Menu
U sorteert voor, wij doen de rest!

Groen Hart ambassadeur Dick verhoef

Voor uw nazaten!

“Afvalscheiding is hard nodig. Vergisting van gft tot bijvoorbeeld autogas vermindert het gebruik vaan fossiele brandstoffen. Door herbruikbare materialen zoals papier, glas en metalen terug te winnen, hebben we minder grondstoffen nodig. Zo bevorderen we dat we de aarde leefbaar houden en meer gebruiken in plaats van verbruiken.

Het is dus vooral in het belang van uw kinderen en kleinkinderen dat u aan afvalscheiding doet. En uw beloning bestaat eruit dat u de relatief duurdere restafvalcontainer minder vaak voor leging aan Omrin zult hoeven aanbieden.”

Dick Verhoef uit Heerenveen