Menu
U sorteert voor, wij doen de rest!

Gratis Biobakje en Biozakjes voor inwoners Harlingen

Gemeente Harlingen werkt samen met Omrin én inwoners aan een duurzame gemeente met minder restafval. Daarom organiseert de gemeente samen met Omrin allerlei leuke en ludieke acties. Een van de acties is het aanbieden van  gratis Biobakjes en Biozakjes voor de inwoners van de gemeente Harlingen. Met een Biobakje en met Biozakjes wordt afval scheiden sneller én makkelijker.

Iedereen binnen de gemeente Harlingen kan zich aanmelden voor deze actie! Maar, let op: OP = OP.
Aanmelden voor een gratis Biobakje en/of Biozakjes kan via de website: harlingen.nl/minderafval.

Meer doen voor minder afval
In de afgelopen vier jaar zat er ongeveer 60% herbruikbaar materiaal in het restafval in gemeente Harlingen. Om van Harlingen een gemeente met minder afval te maken, zijn alle inwoners nodig. Daarom gaan gemeente Harlingen en Omrin in gesprek met  inwoners. Bijvoorbeeld door presentaties te geven op scholen, bij dorpsbelangen en wijkverenigingen. Daarnaast worden  inwoners uitgedaagd om het gewicht van hun restafval omlaag te brengen. De acties worden een jaar lang aangeboden, daarna kijken de gemeente Harlingen en Omrin hoe de acties een vervolg krijgen. De eerste actie is dus het GRATIS uitdelen van Biobakjes en Biozakjes voor inwoners.

VANG-doelstellingen
De wereldbevolking groeit en grondstoffen raken uitgeput. Het wordt daarom steeds belangrijker om herbruikbare materialen uit afval zo goed mogelijk te benutten. Bovendien moet de hoeveelheid huishoudelijk afval in Nederland flink verminderen. De rijksoverheid heeft hiervoor VANG-doelstellingen opgesteld. VANG staat voor: Van Afval Naar Grondstof. Het doel is om 75% van al het huishoudelijk afval te scheiden, zodat we de grondstoffen opnieuw kunnen gebruiken. Het tweede doel is om te komen tot een maximum van 100 kilogram restafval per inwoner per jaar. Voor de gemeente Harlingen in het gemiddelde restafval per inwoner per jaar nu nog 175 kilo.

Meer informatie op harlingen.nl/minderafval.