Menu
U sorteert voor, wij doen de rest!

Doelstelling Fryslân

Gemiddeld produceert elke Fries nu zo’n 200 kilo huishoudelijk afval per jaar. Gemeenten willen 75% van al het huishoudelijk afval scheiden, zodat we die grondstoffen kunnen hergebruiken. Alleen het overige afval gaat naar de verbrandingsoven en zetten we daarmee om in energie.

In 2014 is is 65,8% van het afval hergebruikt. Omrin blijft zoeken naar technieken en methodes om dit percentage te laten groeien. Het is onze ambitie om in 2020 driekwart van het huishoudelijk afval voor hergebruik geschikt te maken.