Menu

Deelnemers

Deelnemers

Samen met gemeenten in Friesland en Groningen willen we de VANG-doelstelling bereiken. VANG staat voor: ‘Van Afval Naar Grondstof’. In heel Nederland moet voor 2020 de hoeveelheid afval zijn verminderd.

  1. Het doel is om in 2020 jaarlijks maximaal 100 kilo huishoudelijk afval per inwoner te verbranden.
  2. Daarnaast is het doel om 75% van al het huishoudelijk afval te scheiden. Daardoor kunnen we grondstoffen hergebruiken en zetten we alleen het overige afval om in energie, door het te verbranden.

Elke gemeente zet zich in om deze landelijke milieudoelstelling te bereiken.

Samenwerken
De doelstellingen zijn haalbaar, mits iedereen het afval in de juiste bak gooit. Daarom zetten de gemeenten en Omrin zich  vooral in om bewustwording te creëren en inwoners te laten weten wat in welke bak hoort.

Startsein
Op 22 maart 2016 heeft elke deelnemende gemeente in Friesland het startsein gegeven voor deze campagne.  Wethouders maakten op deze dag een selfie bij hun eigen Sortibak. Daarop plakten ze de Sortibaksticker, waarop staat wat er wel en niet in die container mag. Deze sticker krijgen inwoners binnenkort thuisgestuurd om op de eigen bak te plakken.In de daarop volgende jaren zijn er gemeenten in Groningen aangesloten.

Uitdaging
Samen moeten we ervoor zorgen dat die afvalberg kleiner wordt. Het begint bij de inwoners van Friesland en Groningen. Als iedereen het afval thuis vooraf goed scheidt, dan is het haalbaar om tot 100 kg afval per persoon per jaar te komen.

Samen halen we alles eruit!