Colofon

Deze website is mede mogelijk gemaakt door:

Omrin

www.omrin.nl

Visser & De Graef

www.visserendegraef.nl

In opdracht van:

De werkgroep VANG (Van Afval Naar Grondstof)

Deelnemende gemeenten aan deze campagne (2021):

Achtkarspelen, Dantumadiel, De Fryske Marren, Harlingen, Heerenveen, Leeuwarden, Noardeast-Fryslan, Ooststellingwerf, Opsterland, Súdwest-Fryslan, Tytsjerkstradiel, Waadhoeke, Weststellingwerf en Westerwolde (Gr.).

Lees meer over de campagne