Menu

Waar doen we het voor?

Waar doen we het voor?

Samen met gemeenten en inwoners van Fryslân staan we voor een grote uitdaging. En het woord ‘we’ is bewust gekozen.Want we hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om in 2020 de hoeveelheid huishoudelijk afval in Nederland drastisch te verminderen.  Gemiddeld produceert elke Fries nu zo’n 200 kg huishoudelijk afval per jaar. Het doel is om in 2020 jaarlijks maximaal 100 kg huishoudelijk afval per inwoner te verbranden.

Afval scheiden is de oplossing
Een ander doel is om 75% van al het huishoudelijk afval te scheiden. Daardoor kunnen we grondstoffen hergebruiken. Alleen het overige afval wordt omgezet in energie door het te verbranden. Het zijn ambitieuze doelen, maar ze zijn haalbaar. U draagt hieraan bij door uw grondstoffen goed te scheiden en alles in de juiste bak te gooien.

Samen halen we alles eruit
In uw Sortibak zitten veel grondstoffen. Plastics, drankenkartons en blik kunnen prima hergebruikt worden, ondanks dat het met ander afval in contact is geweest. Dit geldt niet voor ‘schone’ soorten zoals papier, gft-afval, textiel, organisch afval en glas. Als deze niet in de juiste bak terechtkomen, verlaten ze de kringloop en worden ze verbrand. Daarom is het belangrijk dat iedereen zich secuur aan de scheidingsregels houdt.

Uw inzet is nodig om zoveel mogelijk grondstoffen terug te brengen in de kringloop.