Menu

U sorteert voor en wij doen de rest

U sorteert voor en wij doen de rest

We willen ervoor zorgen dat we afval zo goed mogelijk opnieuw kunnen gebruiken. Daarom werken we met het principe: ‘Bronscheiden waar het moet, nascheiden waar het kan.’ Met bronscheiding bedoelen we dat we bepaalde soorten afval apart ophalen, of dat u deze apart kunt inleveren. Op die manier kunnen we grondstoffen het beste opnieuw gebruiken. Nascheiding betekent dat we na het inzamelen nog grondstoffen uit het afval halen. Ons doel is zoveel mogelijk grondstoffen opnieuw te gebruiken. Wat we niet kunnen hergebruiken, gaat naar de ReststoffenEnergieCentrale in Harlingen. Daar is het brandstof voor duurzame energie.

Bronscheiding waar het moet, nascheiding waar het kan.

Bronscheiding

Een groot deel van de grondstoffen in ons huishoudelijk afval is alleen geschikt voor hergebruik als we het los van het andere afval inzamelen. Als deze grondstoffen in aanraking komen met andere soorten huishoudelijk afval, zijn ze te vervuild om te hergebruiken. Daarom halen we deze grondstoffen apart bij u op, of kunt u ze bij speciale inleverpunten of containers brengen. Dit noemen we bronscheiding.

Bronscheiding voor geldt voor:

  • groente-, fruit- en tuinafval (gft)
  • glas
  • papier
  • textiel
  • afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA)
  • Klein Chemisch Afval (KCA).
  • Het grof huishoudelijk afval brengt u naar de milieustraat waar u het in allerlei bakken kunt scheiden.

Nascheiding

Omrin haalt plastic verpakkingen, drankenkartons en blik achteraf uit de Sortibak. Dat doen we met de scheidingsinstallatie (zie film). Nascheiding blijkt erg effectief. In 2014 haalde Omrin via haar nascheidings­installatie 50 kg plastic verpakkingsafval per huishouden per jaar uit het afval. Ter vergelijking: in gemeenten waar het plastic verpakkingsafval met containers (aan huis) of via verzamelcontainers wordt ingezameld, is dat slechts circa 25 kg per huishouden, dus de helft.

Ook nascheiding van sap- en melkpakken

Uit een landelijke proef bleek dat ook nascheiding van sap- en melkpakken (drankenkartons) tot een veel hogere opbrengst leidt dan het apart inzamelen. Sinds 1 januari 2015 worden ook de sap- en melkpakken nagescheiden en apart verwerkt. De waardevolle materialen uit de drankenkartons (zoals papier en de coating) worden hergebruikt.

Bekijk ook onze promofilmpjes over bronscheiding en nascheiding

Nascheiding:

Bronscheiding: