Menu

Afvalapp

Omrin Afvalapp

Met de handige Omrin Afvalapp weet je precies wanneer jouw Sortibak en Biobak worden geleegd. Je kunt er zelfs een pushbericht voor instellen. Grofvuil aanmelden of de dichtstbijzijnde textiel-, glas- of papierbak vinden? Het is met deze app kinderlijk eenvoudig.
 

Inzameldata en nog veel meer

De Omrin Afvalapp weer precies wlke container er geleegd moet worden in de gemeenten Achtkarspelen, Ameland, het Bildt, Bellingwedde, Franekeradeel, Harlingen, Heerenveen, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Ooststellingwerf, Opsterland, Tytsjerksteradiel en Weststellingwerf. Hiernaast kun je ook grofvuil aanmelden en de dichtstbijzijnde container voor textiel, glas of papier opzoeken.

Afval scheiden is niet moeilijk, download de app: