Menu
U sorteert voor, wij doen de rest!

Afvalscheiding

Het scheiden van afval is om verschillende redenen belangrijk. Te beginnen: zorg voor het milieu. Ons motto is dat we zo min mogelijk afval naar de verbrandingsoven hoeven brengen en dat we eraan werken om de afvalberg te verkleinen. Hoe meer afval mensen vooraf thuis scheiden, hoe minder afval Omrin hoeft te verbranden. En dat is beter voor het milieu.

Hergebruik en recycling
Driekwart van het afval kunnen we namelijk opnieuw gebruiken of recyclen. Papier, glas, plastic en batterijen zijn allemaal opnieuw te gebruiken. Het gebruiken van nieuwe grondstoffen kost meer energie (en geld) dan wanneer we materialen en spullen hergebruiken of recyclen.

Kosten besparen en goed voor milieu
Scheiden van afval is dus, naast goed voor het milieu, ook kostenbesparend. Voor elke vuilniszak die naar de stortplaats gaat betaalt de overheid geld. Dat is uw belastinggeld. Hoe minder afvalzakken we daar dus naartoe brengen, hoe meer we besparen. Dat merkt u uiteindelijk ook in uw portemonnee.