Menu
U sorteert voor, wij doen de rest!

afvaladviseur

Martin Ettema, bevlogen afvaladviseur van Omrin

Martin Ettema is sinds 2002 gastheer bij Omrin. Hij ontvangt geïnteresseerden op de verschillende locaties van Omrin en geeft daar rondleidingen en presentaties. Vanaf 1 oktober 2017 krijgt hij er een rol bij als afvaladviseur en wordt hij collega van Pieter Bleeker. Wat doet een afvaladviseur en wat is zijn boodschap? Martin legt het persoonlijk uit.
Afvaladviseurs

“Het is mijn taak de inwoners van Friesland te overtuigen van het belang van afvalscheiding. Eén van de manieren waarop ik dat doe is door de jongste generatie erbij te betrekken. Zo geef ik gastlessen Afval- en Grondstoffenscheiding aan leerlingen van de basisschool en het voortgezet onderwijs. Het gaat erom leerlingen bewust te maken van nut en noodzaak van afvalscheiding en de mogelijkheden van recycling. Met uiteindelijk als doel dat de kinderen het goede voorbeeld zijn voor hun broertjes, zusjes en ouders, zodat ook die weten hoe ze met afval en grondstoffen om moeten gaan. Het is geweldig om te zien hoe een gastles de kinderen enthousiast maakt voor het milieu en hergebruik van grondstoffen.

Moet plastic niet apart?

Er zijn veel misverstanden over wat wel of niet goed is om te doen. Meestgehoorde opmerking is dat het zo zonde is dat in Friesland het plastic niet apart wordt ingezameld. Iedereen is verrast als ik vertel dat er via onze methode – nascheiding in onze installatie in Ecopark De Wierde – 50 kg kunststof per huishouden per jaar uit het afval wordt gehaald, terwijl dat in gemeenten waar kunststof apart wordt ingezameld maar 20 kg is. Wij zijn hierin koploper van Nederland, nergens wordt zoveel kunststof hergebruikt als in Friesland. En zo heb ik nog wel een paar eye openers en tips:

Waarom je gft-afval echt niet in de Sortibak moet gooien

Het klinkt misschien gek, maar gft-afval vervuilt het overige afval, zodat dat niet meer geschikt is voor hergebruik. Met papier dat nat is geworden door etensresten valt niks meer te beginnen. Een leeg melkpak dat vol is gepropt met theezakjes en keukenafval is niet meer te recyclen. Gft-afval in de Sortibak is dus dubbel jammer: grondstoffen in het restafval worden daardoor onbruikbaar en het gft-afval wordt niet gebruikt voor compost. Gft-afval uit de Sortibak wordt er in de nascheidingsinstallatie wel uitgehaald en gebruikt voor brandstof van onze vrachtwagens, maar dat is een relatief duur proces. Het verwerken van gft-afval tot compost is veel rendabeler.

Waarom je geen papier in de Sortibak moet gooien

Dat papier raakt vervuild en is daardoor niet meer herbruikbaar. Gooi het dus in de speciale papiercontainer of hou het apart voor ‘de voetbalclub’.

Glas voor de glasbak hoeft niet schoon te zijn

Vroeger werd er van je verlangd dat je je lege pindakaaspotje eerst omspoelde en het etiket eraf haalde. Dat hoeft niet meer. Ook doppen en kurken mogen gewoon mee in de glasbak. Het glas wordt gebroken en gewassen. Deksels en kurken komen bovendrijven en worden eruit gehaald. Alleen verpakkingsglas is bedoeld voor de glasbak. Theeglazen en ovenschalen bijvoorbeeld hebben een ander smeltpunt en zijn niet geschikt. Die moeten net als stenen kruiken en aardewerk bij het restafval in de Sortibak.

ABC-indeling voor oud textiel

Textiel dat in de textielcontainer belandt wordt gesorteerd. De A-kwaliteit is kleding die nog een tweede leven als kleding verdient. Dat gaat naar winkels van het Leger des Heils of Estafette Kringloop. B- en C-kwaliteit wordt vervezeld en dient als grondstof voor nieuw textiel. B voor nieuwe kleding, C voor het grovere werk zoals verhuisdekens. Onder oud textiel vallen trouwens ook knuffels.

We halen alle metalen eruit

De nascheidingsinstallatie van Ecopark De Wierde haalt niet alleen ijzer uit het afval, maar ook niet-magnetische metalen zoals aluminium. Hiervoor hebben we een non-ferroscheider, een heel geavanceerd systeem.

Grofvuil liever zelf wegbrengen dan laten ophalen

Grofvuil dat je wegbrengt naar de milieustraat komt in de juiste bakken terecht en wordt grotendeels hergebruikt. Oud hout wordt bijvoorbeeld versnipperd en dient dan als grondstof voor plaatmateriaal waarvan weer nieuwe meubels gemaakt worden.

Grofvuil dat wordt opgehaald, wordt niet hergebruikt maar verbrand.

In ons werkgebied zijn we aardig op de goede weg met afvalscheiding. De landelijke doelstelling is om in 2020 75% van het huishoudelijke afval te recyclen. Wij zitten nu al op 70%. Maar dat wil niet zeggen dat we ons nu minder hoeven in te spannen. Die 75% is een minimum en daar komen we graag overheen. Want het is toch hartstikke zonde om waardevolle grondstoffen uit afval níet te recyclen?”