Menu
U sorteert voor, wij doen de rest!

Afvaladviseur Jan Betten

Jan Betten is afvaladviseur bij Omrin. Op de inzameldagen van het afval in de gemeente Heerenveen rijdt Jan mee. Hij kijkt of de bakken goed aan de weg staan, of het juiste afval erin zit en of ze niet te vol zijn.

Omrin heeft afvaladviseurs om ervoor te zorgen dat we grondstoffen zo goed mogelijk kunnen scheiden. Daardoor kunnen we ze hergebruiken. Hergebruik en recycling kost minder energie, minder geld en is beter voor het milieu. De adviseur dus geen politieagent die met de vinger wijst op slecht gedrag, maar iemand die meehelpt om samen met inwoners die afvalberg te verkleinen. De 200 kg afval die per persoon per jaar naar de verbrandingsoven gaat, willen we terugbrengen naar 10 kg per persoon per jaar.

Contact met bewoners
“Het kan voorkomen dat u een keer een attentiekaart aan uw Sortibak aantreft. Daarmee wil Omrin u er bewust van maken dat er iets verkeerds in de bak zit, dat de bak niet goed aan de weg stond of dat hij te vol was.” Afvaladviseur Jan weet dat het niet voor niks is, hij komt soms de gekste dingen tegen. “Een heel enkele keer kom ik extreme gevallen tegen, zoals een Biobak die voor de helft is gevuld met huisvuil. Die wordt natuurlijk niet geleegd. Ik ga dan het gesprek aan met de desbetreffende bewoner om een oplossing te vinden. We moeten er toch met z’n allen voor zorgen dat de omgeving leefbaar en netjes blijft, vind ik. Ook de chauffeur van de inzamelwagen moet zijn werk naar behoren kunnen doen.”