Menu

Sortibak en Biobak

Eerst bronscheiden, dan nascheiden

Een nieuwe naam voor uw restafval- en gft-container: de Sortibak en de Biobak. Waarom? Kern van het verhaal is dat we in Fryslân de afvalberg willen verkleinen. Dat doen we niet door de afvalbak een nieuwe naam te geven, maar door grondstoffen in het afval vooraf goed te sorteren. En daar helpen we u graag een handje bij. Elk huishouden dat thuis de grondstoffen (nog) beter scheidt, draagt bij aan een beter milieu. De Rijksoverheid heeft deze milieudoelstelling omschreven in de VANG-doelstelling.

Van 200 kg naar 100 kg
Fryslân heeft de doelstelling om voor 2020 per inwoner per jaar 100 kg afval over te houden. In 2016 is dat gemiddeld nog 200 kg per inwoner per jaar. Werk aan de winkel dus.

Wat hoort in de Sortibak?
In de Sortibak horen de waardevolle PMD-grondstoffen. Dat zijn plastics, metalen en drankenkartons (sap- en melkpakken). Ook het afval dat u niet apart kunt inleveren, hoort hierin. Denk aan bijvoorbeeld luiers, stofzuigerzakken, chipszakken etc. Wat er allemaal in de Sortibak hoort, staat ook op de bekende Sortibaksticker. Omrin scheidt de grondstoffen uit de Sortibak nog na. Dat doen we in de afvalscheidingsinstallatie in Heerenveen. Daardoor kunnen we het PMD weer recyclen.

Apart aanleveren
Voor glas, papier, gft-afval, textiel, apparaten, chemisch afval, grof huisvuil en bouw- en sloopafval heeft u een aparte container of zijn er speciale inleverpunten.

 

U sorteert voor, wij doen de rest.