Menu
U sorteert voor, wij doen de rest!

Medicijnen zijn klein chemisch afval (kca)

Medicijnen zijn klein chemisch afval (kca)

Klein chemisch afval bestaat hoofdzakelijk uit producten die giftig, brandgevaarlijk of op een andere manier schadelijk zijn. Denk hierbij aan batterijen, accu’s, verf, lijm en bestrijdingsmiddelen. Je kunt dit inleveren op de milieustraat in je gemeente.

Overtollige medicijnen vallen ook onder kca. Lever je medicijnen daarom ook apart in. Dit kan op de milieustraat, maar in veel gemeenten ook bij apotheken of de (apotheekhoudende) huisarts. Door het apart inleveren van medicijnen, voorkom je dat restanten in het oppervlaktewater terecht komen. Hiermee help je ons drinkwater schoon te houden.