Menu

Sortibak en Biobak

U sorteert voor, wij doen de rest

U sorteert voor, wij doen de rest

Een nieuwe naam voor uw restafvalcontainer en de gft-container; de Sortibak en de Biobak. Waarom? Kern van het verhaal is dat we in Fryslân de afvalberg willen verkleinen. Doen we dat door de afvalbak een nieuwe naam te geven? Nee, dat doen we door grondstoffen in het afval vooraf goed te sorteren. En daar helpen we u graag een handje bij. Elk huishouden dat thuis de grondstoffen (nog) beter scheidt, draagt bij aan een beter milieu. De rijksoverheid heeft deze milieudoelstelling omschreven in de VANG-doelstelling.

Van 200 kg naar 100 kg
VANG staat voor Van Afval Naar Grondstof. Fryslân heeft de doelstelling om voor 2020 per inwoner per jaar 100 kg afval over te houden. In 2016 is dat gemiddeld nog 200 kg per inwoner per jaar. U begrijpt: er is werk aan de winkel.

Sorteren, dat helpt!
Uw gemeente en Omrin willen het afval scheiden voor u thuis zo gemakkelijk mogelijk maken én de milieudoelstelling realiseren. Plak daarom de sticker die u thuisgestuurd krijgt op uw Sortibak. Elke keer dat u daar afval in doet, herinnert deze sticker aan wat er wel en niet in mag.

Wat hoort in de Sortibak?
In de Sortibak horen de waardevolle PMD-grondstoffen. Dat zijn plastics, metalen en drankenkartons (sap- en melkpakken). Ook het afval dat u niet apart kunt inleveren, hoort hierin. Denk aan bijvoorbeeld luiers, stofzuigerzakken, chipszakken etc. Omrin scheidt de grondstoffen uit de Sortibak nog na. Dat doen we in de afvalscheidingsinstallatie in Heerenveen (zie film). Daardoor kunnen we het PMD weer recyclen.

Apart aanleveren
Voor glas, papier, gft-afval, textiel, apparaten, chemisch afval, grof huisvuil en bouw- en sloopafval heeft u een aparte container of zijn er speciale inleverpunten.

U sorteert voor, wij doen de rest.